Kalibracja ADAS – co to takiego?

Kalibracja ADAS – co to takiego?

Systemy ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) to zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, które mają na celu poprawienie bezpieczeństwa jazdy i zmniejszenie liczby wypadków drogowych. ADAS wykorzystują różne czujniki, w tym kamery, radary i czujniki ultradźwiękowe, do zbierania danych o otoczeniu pojazdu, takich jak odległość do innych pojazdów, prędkość, położenie i kierunek ruchu.

Aby systemy ADAS działały prawidłowo, muszą być odpowiednio skalibrowane. Kalibracja systemów ADAS to proces ustawienia czujników i innych składowych systemu, aby zapewnić poprawne działanie systemów ADAS. Kalibracja ADAS jest niezwykle ważna, ponieważ niewłaściwie skalibrowane systemy ADAS mogą prowadzić do błędnych decyzji i nieprawidłowych działań, co może zwiększyć ryzyko wypadku drogowego.

Proces kalibracji systemu ADAS

Proces kalibracji systemu ADAS zależy od rodzaju systemu i pojazdu. Procedury kalibracji są dostarczane przez producentów pojazdów lub systemów ADAS, a ich wykonanie powinno być powierzone profesjonalnym serwisom samochodowym. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z naszych usług Kalibracja ADAS Mielec.

W przypadku kalibracji kamer, czujników i radarów, wymagane jest odpowiednie urządzenie do kalibracji. Urządzenie to umożliwia dokładne ustawienie czujników w stosunku do osi jazdy pojazdu oraz do siebie nawzajem. W przypadku wymiany przedniej szyby, wymagana jest ponowna kalibracja czujników, ponieważ usunięcie i ponowne umieszczenie czujników na nowej szybie może spowodować nieprawidłowe odczyty.

W przypadku kalibracji systemu ADAS, należy kalibrować wszystkie składowe systemu, w tym kamery, radary, czujniki ultradźwiękowe, systemy aktywnego hamowania, asystenta pasa ruchu, monitorowania martwego pola, tempomat, automatycznego hamowania, itp. Wszystkie te składowe systemu powinny być precyzyjnie skalibrowane, aby zapewnić poprawne działanie systemu ADAS.

Kalibracja ADAS a bezpieczeństwo na drodze

Kalibracja ADAS jest kluczowa dla bezpieczeństwa na drodze. Niewłaściwie skalibrowany system ADAS może wykrywać nieprawidłowo odległość do innych pojazdów, błędnie wykrywać pasy ruchu lub przeszkody na drodze, co może prowadzić do niezamierzonej zmiany pasa ruchu lub kolizji.

Jakie są znaki, że kalibracja ADAS może być wymagana?

Istnieje kilka sygnałów, które mogą sugerować konieczność przeprowadzenia kalibracji systemu ADAS w pojeździe. Oto kilka z nich:

 1. Zmiana układu czujników – Każda zmiana układu czujników, jak na przykład wymiana przedniej szyby, wymaga kalibracji układu ADAS.
 2. Utrata danych konfiguracyjnych – Awaria systemu ADAS lub wymiana komponentów (np. czujników) może spowodować utratę danych konfiguracyjnych. To z kolei może wpłynąć na dokładność i funkcjonalność systemu ADAS, co oznacza, że konieczna będzie kalibracja.
 3. Problemy z wykrywaniem przeszkód – Jeśli system ADAS zaczyna źle reagować na przeszkody na drodze, może to oznaczać, że wymagana jest kalibracja.
 4. Nieprawidłowa praca systemu hamowania awaryjnego – Jeśli system hamowania awaryjnego działa niewłaściwie lub nie działa w ogóle, konieczna jest kalibracja.
 5. Zmiana geometrii pojazdu – Wymiana lub naprawa podwozia pojazdu może wpłynąć na jego geometrię, co z kolei może wpłynąć na działanie systemu ADAS. W takim przypadku konieczna jest kalibracja.
 6. Sygnalizacja awarii – W przypadku, gdy system ADAS sygnalizuje awarię lub nieprawidłowe działanie, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, aby przeprowadzić kalibrację.

Pamiętaj, że system ADAS jest bardzo skomplikowanym systemem i każda zmiana lub awaria może wpłynąć na jego dokładność i funkcjonalność. Dlatego też, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do działania systemu ADAS w swoim pojeździe, zawsze skonsultuj się z autoryzowanym serwisem samochodowym.

Jakie są potencjalne konsekwencje nieprawidłowo wykonanej kalibracji ADAS?

Nieprawidłowo wykonana kalibracja ADAS może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów, a także innych użytkowników drogi. Oto kilka przykładów:

 1. Niedokładne działanie systemów ADAS: Jeśli systemy ADAS nie zostaną poprawnie skalibrowane, mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład system awaryjnego hamowania może działać z opóźnieniem lub w ogóle nie zareagować na nadchodzące niebezpieczeństwo, co może prowadzić do wypadku.
 2. Nieprawidłowe działanie systemów aktywnego wspomagania: Systemy aktywnego wspomagania, takie jak asystent pasa ruchu, mogą przestać działać, jeśli czujniki nie są poprawnie skalibrowane. Może to prowadzić do nieprawidłowego ostrzegania kierowcy lub włączania się systemu w nieodpowiednich sytuacjach.
 3. Problemy z kalibracją kamery i radaru: Jeśli kamery lub radary nie są poprawnie skalibrowane, mogą przekazywać błędne dane do systemów ADAS. To może prowadzić do fałszywych alarmów lub braku reakcji na rzeczywiste zagrożenia na drodze.
 4. Wymiana szyby czołowej: Wymiana szyby czołowej może spowodować nieprawidłową kalibrację systemów ADAS, ponieważ kamera lub radar mogą być umieszczone w szybie. Jeśli po wymianie szyby nie zostanie wykonana kalibracja, systemy ADAS mogą nie działać poprawnie.
 5. Potencjalnie niebezpieczne sytuacje na drodze: Jeśli systemy ADAS nie są poprawnie skalibrowane, mogą powodować fałszywe alarmy, co może spowodować, że kierowca będzie mniej skłonny do reagowania na rzeczywiste zagrożenia na drodze. Z drugiej strony, nieprawidłowe działanie systemów ADAS może skłonić kierowcę do podejmowania ryzykownych manewrów, co może prowadzić do wypadku.

Dlatego tak ważne jest, aby kalibracja systemów ADAS była przeprowadzana regularnie i przez wyspecjalizowany serwis, który posiada odpowiednie narzędzia i doświadczenie w tej dziedzinie. A my jako firma Ecu Boost dysponujemy takim sprzętem i zachęcamy do kalibracji ADAS i zapraszamy do skorzystania z innych naszych usług, kliknij i sprawdż co możemy zrobić.